PRE NÁŠ DOM

Odber magazínu

Jemnozrnná omietka na vytvorenie imitácie betónu

Pomocou omietky weber.pas dizajn betón je možné vytvoriť hladký povrch, rovnako tak je možné povrch „modelovať“ alebo imitovať vzhľad odlievaného betónu - pohľadového betónu.

Weber.pas dizajn betón je možné aplikovať na rôzne minerálne podklady (betón, stierky, minerálne omietky) alebo kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS.


Ako postupovať:

V prípade aplikácie na nasiakavý povrch je nutné tento podklad vopred napenetrovať (weber 700). V prípade aplikácie na ETICS odporúčame ako podklad využiť omietku zrnitosti 1,5 mm s roztieranou štruktúrou.

Bezprostredne pred nanášaním je potrebné obsah balenia rovnomerne premiešať ručne alebo elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami.

Prvá vrstva omietky sa nanáša na vopred pripravený, vyhovujúci podklad antikorovým hladidlom v maximálnej hrúbke 1,5 mm.

Zvyčajne je potrebné aplikovať 2 vrstvy (najmä v prípade brúsenia povrchu). Následná vrstva sa aplikuje až na dostatočne vyzretú a spevnenú predchádzajúcu vrstvu omietky weber.pas dizajn betón. Opäť platí, že maximálna hrúbka druhej vrstvy omietky weber.pas dizajn betón nesmie presiahnuť 1,5 mm.

Pre dosiahnutie úplne hladkého povrchu je potrebné povrch omietky prebrúsiť. Omietka dosahuje zrelosť vhodnú pre brúsenie zvyčajne po uplynutí 24 hodín od nanesenia. Po prebrúsení sa, pochopiteľne, farebný odtieň čiastočne zmení, čo sa prejaví ako neopakovateľné, jedinečné stvárnenie plochy.

Omietka má zvýšenú odolnosť voči zachyteniu mikroorganizmov na jej povrchu, je pripravená k priamemu použitiu v širokej škále farieb.

     

Vytvorenie prvej vrstvy omietky weber.pas dizajn betón na omietku so zrnom 1,5 mm.

       

Vytvorenie druhej vrstvy omietky weber.pas dizajn betón

       
 

Brúsenie druhej vrstvy a finálny vzhľad omietky weber.pas dizajn betón, imitujúci vzhľad odlievaného betónu.

Saint - Gobain Construction Products, divízia Weber - Terranova
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Tel.: 00421 (2) 4445 3022
Fax: 00421 (2) 4445 3030
e-mail: info(at)weber-terranova.sk
www.weber-terranova.sk