PRE NÁŠ DOM

Odber magazínu

Obnova, ktorá zlepší vzťahy v bytovom dome

Prečo zlepšovať vzťahy?

Dobré vzťahy sú palivom, ktoré potrebujeme pri každej spolupráci tak,  ako je potrebná voda pre život.

Jediný spôsob ako ich dlhodobo zlepšovať je stavať ich na čnostiach.

Preto sa riadime:

 • láskou - ako jediným zdrojom dobrých vzťahov
 • vierou - že sme schopní spoločne vytvoriť dobré dielo
 • nádejou - ktorú budeme strážiť, aby nám ju neukradli
 • statočnosťou - plnením svojich povinností aj pri prekážkach, vytrvaním v nebezpečenstvách aj napriek poznanému strachu
 • pracovitosťou - hospodárnym využívaním času pri každej činnosti
 • štedrosťou - ako vedomím, že všetko čo máme sme dostali a podľa toho s tým nakladáme
 • spravodlivosťou - hľadaním správnej rovnováhy medzi právami a potrebami partnerov

Tento prísľub nevyhlasujeme verejne preto, aby sme získali výhody. Záväzok k týmto čnostiam umožňuje, aby nás svojou silou strážili na dlhej a neľahkej ceste k cieľu. 

Aký je vplyv zástupcov vlastníkov na obnovu?

Pociťujem veľkú pokoru, lebo si uvedomujem, aký veľký vplyv na našu prácu máte v rukách. Celý koncept bude úspešný iba vtedy, ak ho podporíte. Potrebujem statočnosť, aby som Vám nenavrhol skratky, ktoré zabezpečia pre mňa zákazky, ale dlhodobo zničia naše vzťahy.

Úroveň vzťahov a obnovy máte v rukách Vy. Všetko závisí od stupňa Vašej ochoty vložiť sa do celého procesu.

Máte na celú obnovu rozhodujúci vplyv. Našou úlohou v obnove v skutočnosti je len plniť Vašu vôľu. Ak sa rozhodnete minúť na obnovu čo najmenej času, firmy sa tomu len prispôsobia a nebudú riešiť kvalitu, ale len zjednodušovanie a nízku cenu. Takýmto spôsobom potom jednoducho získajú zákazky. Cesta ľahšieho odporu  nevytvára lepšie vzťahy, naopak ich zhoršuje. Nízka cena a zjednodušovanie sa zákonite odrazí na kvalite.

Pravidlá odmeňovania sú zle nastavené!

Uvedomujem si, že moja snaha o vynikajúcu kvalitu a  neustále vylepšovanie našej práce si od Vás vyžaduje viac času a energie, ktorú Vám vo väčšine prípadov nikto nezaplatí. Dokonca Vás možno obvinia, že to zbytočne komplikujete. Je to len jedna zo strastí, ktoré Vás čakajú. Prídu pokušenia vo forme ponúknutých úplatkov a ohovárania od firiem a mnohé iné, ktoré to ešte viac zamotávajú. Napriek všetkému si myslím, že sa oplatí ísť správnou cestou. Čím dlhšie na nej vydržíte, o to jednoduchšou sa bude stávať. Nakoniec  z nej budete mať radosť a vašu odvahu ocenia aj susedia.

Ak chcete obnovu poctivo riadiť, vyžaduje to cca 300 hodín vášho voľného času, čo znamená za odbornú prácu pri 17 eurách na hod. sumu 5100 EUR!

 Aká cesta vedie k lepším vzťahom v obnove ?

 1.  Venovať dostatok času a energie naštudovaniu celej problematiky, aby ste vedeli správne riadiť celú obnovu.
 2.  Nevyberať ponuku s najnižšou cenou, ale s najvyššou pridanou hodnotou a obhájiť ju pred vlastníkmi.
 3.  Odolať pokušeniu mať od dodávateľov akýkoľvek prospech a ostať nezávislý až do konca.
 4.  Vypýtať si od vlastníkov spravodlivú odmenu za celú vynaloženú prácu.

Radi Vám pomôžeme s presadením nároku na spravodlivú odmenu za Vašu prácu vynaloženú počas obnovy.

Kto je spoločnosť MONTY Pro spol. s r.o.?

 • Spoločnosť bola založená v roku 2000
 • K dnešnému dňu zrealizovala obnovu 365 bytových domov
 • Vo firme pracuje 20 riadiacich pracovníkov a 150 vyškolených remeselníkov
 • Máme vlastnú zámočnícku dielňu
 • Nemáme žiadne podlžnosti po lehote splatnosti
 • Firma je riadená prepracovanými procesmi a vlastní certifikáty kvality ISO 90001, ISO 14001, OHSAS 18001
 • Používame výlučne certifikované materiály a vlastníme licencie od TASÚS
 • Každoročne zavádzame nové materiály, detaily a technológie
 • Obrat za minulý rok bol 4 700 000.- EUR
 • Základné imanie 56 000:- EUR

Naša ponuka v rámci obnovy bytového domu:

 • Zateplenie bytového domu
 • Opravu balkónov a loggií 
 • Výmenu schodiskových zasklení
 • Výmenu okien a vstupných brán
 • Rekonštrukciu a zateplenie striech  
 • Vyregulovanie a meranie vykurovacích sústav
 • Výmenu stúpačiek a ležatých rozvodov ZTI
 • Výmenu elektroinštalácií
 • Výmenu výťahov
 • Rekonštrukciu vstupných a ostatných spoločných priestorov

Záver:

 • Úroveň vzťahov je meradlom úspešnosti obnovy.
 • Dobré vzťahy vznikajú len na základe čistých úmyslov a čností.
 • Čnosti sú neviditeľné majáky, ktoré označujú dobrú cestu a sú podmienkou vzniku vydareného diela.

Kontakt
Ing. Robert Keleši
MONTY Pro spol. s r.o.
mobil:0903729883
email: montypro@montypro.sk
web: www.zateplenie.sk