PRE NÁŠ DOM

Odber magazínu

Obnoviteľné zdroje v každom bytovom dome

Podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie spolu s rozsahom ich využiteľnosti neustále narastá, pričom solárna energia bezpochyby patrí medzi obnoviteľné zdroje s najväčším potenciálom. Vďaka širokému uplatneniu technológie ju najnovšie možno využívať aj v priamom napájaní výťahov a pridružených systémových zariadení v bytových domoch. Spoločnosť MAJES výťahy a eskalátory, a.s. v spolupráci s TVRDEX, s.r.o. ponúka takéto technologicky vyspelé riešenie aj pre bežné bytové domy. čím sa otvárajú nové možnosti priameho využitia obnoviteľných zdrojov aj v starších budovách.

 

Vďaka solárnym panelom umiestneným na bytovom dome je energia priamo distribuovaná do domových zariadení. Solárny systém pozostáva z riadiacej jednotky, solárnych panelov, batérií a rozvádzača pripojeného na sieťový zdroj energie. Táto technológia využíva solárne panely a batérie na napájanie výťahu v stand-by režime, teda v situácii, kedy výťah nie je v pohybe. Solárne panely umiestnené na streche domu, resp. strojovni výťahu napájajú riadiacu jednotku, polohové signalizácie výťahu, GSM modul, osvetlenie kabíny, osvetlenie šachty a nástupišťa. V režime stand-by má výťah nulový sieťový odber a využíva výhradne solárny zdroj, pričom pri jazde výťahu alebo pri vybití batérií sa systém automaticky prepne na sieťový zdroj pre pokrytie požadovaného odberu. Použitie technológie solárneho napájania zvyšuje sebestačnosť budov a ich nezávislosť na elektrickej sieti, no najmä šetrí konečné prevádzkové náklady samotného výťahu a domových zariadení. Zabudnúť nemôžeme ani na efektívnosť a ekologickosť tohto systému, ktorý využívaním slnečnej energie nepochybne prispieva k šetreniu životného prostredia. Alternatívne zdroje sú už v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou energetiky a my chceme, aby sa postupne stali neodmysliteľnou súčasťou výťahov od spoločnosti MAJES výťahy a eskalátory, a.s.

Kontakt

Majes výťahy a eskalátory, a.s.
Bojnická 18, Bratislava
tel: +421 – 2 – 35448866
mail: majes@majes.sk
web: www.majes.sk