PRE NÁŠ DOM

Odber magazínu

Časovaná bomba – rozvody vody, kanalizácie a plynu v bytových domoch

Netesnosti, zatekanie, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“ v starších bytových domoch. Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú o pár týždňov dopredu. Popri odstránení systémových porúch, rekonštrukcii vonkajších fasád, okien ako aj výťahov, patrí sanácia vertikálnych potrubí vody, kanalizácie a plynu  k najpálčivejším problémom starších najmä panelových domov. Obzvlášť unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynových potrubí predstavuje bezpečnostné riziko. Zaujímavým aspektom a pozitívnym motivačným prvkom pre vlastníkov je finančná návratnosť výmeny rozvodov vody v súvislosti s novom kvalitnou tepelnou izoláciou. Úspora nákladov na ohrev teplej vody na 1 byt sa podľa výpočtov a praktických skúseností pohybuje až do 70 EUR za rok! Preto sa táto problematika logicky zaradila medzi priority, ktoré bude v krátkej dobe riešiť väčšina vlastníkov bytov.


Vnútorný vodovod

Rozvody pitnej vody a ohriatej pitnej vody sú na tom podobne ako kanalizácia. Väčšina z nich je v dôsledku tvrdej vody zanesená hrubou vrstvou vodného kameňa, ktorý znižuje prietok a tlak. Zároveň je živnou pôdou pre mikroorganizmy, čím voda stráca na kvalite a vhodnosti na pitie. Okrem toho sú tu netesnosti a poruchy. Výmena je nutná, pričom je rozumné jedným razom vymeniť všetky zvislé rozvody vody, kanalizácie aj plynu.

Plastové potrubia predstavujú v súčasnosti štandard pre vodovodné rozvody. Žiadny iný materiál ako plast vo svojich rozmanitých podobách a druhoch však nemá tak rozdielne vlastnosti, z čoho vyplývajú aj obrovské rozdiely v kvalite medzi jednotlivými inštaláciami. Podstatný je pritom materiál rúr aj samotných spojov.  Spoločnosť REHAU využíva pre rozvody pitnej a teplej vody  systém RAUTITAN. Špecifikom sú kvalitné rúrky z materiálu PE-Xa (sieťovaný polyetylén najvyššej kvality - triedy A), alebo PEX-Al-PE (kombinácia plast - hliník - plast). Obe rúrky sú spájané PPSU resp. mosadznými tvarovkami, a to výnimočnou technológiou pomocou násuvnej objímky. Dôležité pre sanácie je, že sa nepoužívajú žiadne lepidlá ani zváranie. Spájanie sa uskutočňuje mechanickým nasunutím plastovej, resp. mosadznej objímky na spoj, náradie je úplne bezhlučné. Spoj sa vyznačuje vysokou pevnosťou, jednoduchou optickou kontrolou, takmer žiadnym zúžením prietoku na tvarovke a je realizovaný bez akýchkoľvek tesnení a O-krúžkov. Takmer všetky konkurenčné plastové systémy sa spájajú technológiou „Press“, pri ktorej tvarovky obsahujú tesniace O-krúžky, čo je zdrojom mnohých budúcich netesností a montážnych chýb.

Vnútorná kanalizácia

Kanalizačné potrubia sa v panelových bytových domoch starších ako 30 rokov dostávajú na hranicu svojej životnosti. Poruchy akými sú netesnosti, zápach a koróziou ohrozené potrubia vody a plynu sú ohrozením majetku a bezpečnosti obyvateľov. Výmena je nutná. Podľa prieskumov uskutočnených v krajinách Európskej únie je práve hluk jedna z hlavných príčin nespokojnosti s vlastným bývaním. Jedným z najvýraznejších zdrojov hluku je pritom sanitárne zariadenie s príslušným odpadovým potrubím z azbestocementu alebo PVC. Najväčším miestom vzniku hluku v rámci vnútornej kanalizácie sú hlavné stúpacie potrubia, ktoré rušia často viacerých užívateľov bytových domov zároveň. Viacerí z nás túto situáciu denne zažívajú na vlastnej koži.  Navyše staré potrubie z azbestocementu nemá vzhľadom na svoju vysokú hmotnosť až také zlé akustické vlastnosti. Bežné potrubie z plastu (polypropylén alebo PVC) je na tom výrazne horšie - ľudský organizmus vníma hluk až 8-násobne silnejšie. Bolo by preto hriechom pri rekonštrukcii nahradiť staré potrubia novými ešte horšími. RAUPIANO je riešením – má špičkový útlm hluku, vysokú tesnosť a životnosť. Montáž potrubia je jednoduchá bez lepenia, zápachu, či špiny – len zasúvaním hrdiel s tesnením.

Pri iných fabrikátoch s označením „zvukovo izolačné“ alebo „odhlučnené“ odporúčame nechať doložiť certifikované hodnoty meraní hlučnosti z renomovaných inštitútov. Viacerí zámerne výsledky zahmlievajú, prípadne vôbec nezverejňujú. Čo to však napovie aj parameter hustoty (hmotnosť/objem v g/cm3), ktoré je pri RAUPIANE Plus 1,9 g/cm3 a pri lacnejších fabrikátoch dosahuje len hodnotu 1,2-1,3g/cm3, čo je rozdiel jednej až dvoch tried. Podstatným faktorom útlmu hluku je zvukovo izolačné upevnenie, ktoré zabezpečí takmer polovicu efektu.

Sortiment odhlučnených objímok je štandardnou súčasťou dodávok spoločnosti REHAU, čo zďaleka nie je pravidlom a merania konkurencie sa uskutočňujú často s drahými a nedostupnými objímkami špecializovaných ďalších výrobcov. V horšom prípade sa môže stať, že kombinácia lacnej odhlučnenej rúry a bežných, prípadne pôvodných objímok bez gumičky, prinesie identický výsledok, ako bežný lacný fabrikát HT (šedá plastová rúra z polypropylénu), len za vyššiu cenu. Toto naznačujú aj merania renomovaných inštitútov. Zo skúseností pri výmenách možno jednoznačne skonštatovať, že podcenenie hlučnosti pri výmene azbestocementových rúr za bežný plast HT povedie k výraznému zhoršeniu akustiky, najmä na spodných podlažiach vyšších bytových domov.

Protipožiarne riešenie

Je často zanedbávaným aspektom. Väčšina bytov predstavuje samostatný protipožiarny úsek. Keďže sa pri sanácie prebúra prestup stropom, je tento po sanácii nutné opäť protipožiarne uzavrieť dobetónovaním v celej hrúbke, alebo aplikovať mäkkú upchávku z minerálnej vlny. Aplikácia bežnej PUR peny, prípadne ponechanie otvoru otvoreným nie je riešením. Naopak, je to hazard s majetkom a zdravím obyvateľov.

Ďalším faktom je, že rúry sa menia za plastové. T.j. pôvodné požiarne odolné materiály sa menia za horľavé bez požiarnej odolnosti. Z toho vyplýva povinnosť prestup protipožiarne zabezpečiť. Na tento účel poslúžia známe protipožiarne manžety, alebo novinka - protipožiarne pásy, tzv. "Wrapy". Oba produkty disponujú schopnosťou otvor v prípade požiaru okamžite uzavrieť, a to vďaka extrémnej rozpínavosti materiálu pri vystavení ohňu. Dôležité je tiež systémové zladenie požitých výrobkov a spôsobu ich montáže v konkrétnej situácii, t.j. v našom prípade predovšetkým pri prechode cez betónový strop. Spoločnosť Rehau preto používa len certifikované systémové prvky, ktoré sú zároveň overené časom a praxou pri výmene rozvodov tak, že ich montáž je korektná a má zmysel.

Komplexné služby

Naša spoločnosť sa v oblasti sanácie bytových domov neobmedzuje len na dodávky kvalitných materiálov. Na základe nadobudnutých skúseností ponúkame UCELENÉ RIEŠENIE pre výmenu stúpačiek, počínajúc poradenstvom pred realizáciou, obhliadkou Vášho bytového domu a spracovaním cenovej ponuky a v neposlednej rade zorganizujeme po úspešnej dohode výmenu Vašich rozvodov prostredníctvom certifikovaných montážnych partnerov. Realizácia zahŕňa výmenu vodovodných potrubí, plynu, prípadne aj vzduchotechniky, a samozrejme likvidáciu azbestu ako nebezpečného odpadu v zmysle platných právnych predpisov SR. Všetko k Vašej maximálnej spokojnosti! Za uplynulých 10 rokov naši montážni partneri použili systémy rozvodov Rehau na viac ako 70.000 bytov len v Slovenskej republike, čo je dobrým indikátorom kvality a vhodnosti komplexného riešenia.

Ing. Igor Krajčovič, REHAU, s.r.o.

Kontak

REHAU, s.r.o.
Kopčianska 82 A
850 00 Bratislava
tel: +421 / 2 / 682 091 49
igor.krajcovic@rehau.com
www.rehau.sk